top of page

Om tjurbutiken

Tjurbutiken drivs av Skånesemin ekonomisk förening och förmedlar doser från både Skånesemin och Svensk Husdjurstjänst.

Svensk Husdjurstjänst är ett företag som förmedlar tjänster för både mjölk och nötköttsproducenter anpassade för både dagens och framtidens lantbrukare. Svensk Husdjurstjänst ägs av Skånesemin, Rådgivarna i Sjuhärad och Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. Vi har också samarbetsavtal med andra Hushållningssällskap och organisationer vilket skapar en bred kompetensplattform.

Vill du veta mer så besök https://svenskhusdjurstjanst.se/

SHT mjölkbild.JPG
SHT mjölkbild.JPG

Målsättning och vision

Vår affärsidé är att leverera mervärde i form av systemtjänster, rådgivning, avelskompetens med doser och uppföljning för att stärka våra kunders konkurrenskraft och produktion. Våra tjänster bidrar till en förenklad vardag för lantbrukare oavsett besättningsstorlek eller besättningstyp. Tjurbutiken ska tillhandahålla avelsmaterial i toppklass på ett enkelt sätt.

SHT köttbild.JPG
bottom of page